Praktik, Esam, Tilda Molin

Hej, jag heter Tilda och har precis börjat min sjätte termin på Polkandprogrammet med inriktning Statsvetenskap. Under hösten 2016 gjorde jag praktik hos Esam AB i Umeå. Det är ett konsultföretag inom området hållbarhet och har kontor även i Stockholm och Malmö, men det största finns i Umeå där elva konsulter jobbar. Jag vet inte om alla har en klar bild av vad det innebär att vara ”hållbarhetskonsult” men för mig var det ganska oklart vad det ens innebar att vara konsult innan jag började. Det som främst intresserade mig var deras beskrivning om arbete med hållbarhet på bred front. Nu ska jag försöka förklara vad jag fått göra!

Det började intensivt med en tre dagar lång utbildning i internrevision. Vad är det då? Det är lätt att tro att det alltid handlar om ekonomi när det gäller revisioner men Esam sysslar inte med ekonomisk revision utan med verksamhetsrevision. I korta drag innebär det att de hjälper företag eller kommuner med sitt kvalitets- och miljöarbete för att nå upp till vissa standardkrav så de kan bli miljöcertifierade enligt det internationella organet ISO. Anledningen till att företag och organisationer anlitar revisorer varierar, en del gör det främst för att det är ett krav att vara miljöcertifierad vid upphandling, andra för att de har ett genuint intresse för miljöfrågor eller att de upplever en stor hjälp från revisioner och ledningssystem. Som revisor får man besöka flera olika verksamheter och möta många olika människor, ibland blir uppgiften att försöka inspirera företaget och ibland blir en själv väldigt inspirerad av deras arbete.

De första dagarna under utbildningen kände jag mig rätt förvirrad av nya ord som: standardkrav, stödprocesser och livscykelanalyser… men efter att ha gått utbildningen och sedan fått följa med på flera riktiga revisioner kändes det som jag hade mer koll på läget. Jag fick själv vara delaktig i hela processen från att läsa in mig på företaget till att hjälpa till att leda revisionen och slutligen skriva revisionsprotokoll.

tilda1

Visst går det nästan att se vem som var mest förvirrad första dagen på internrevisionsutbildningen?

Konsulterna på Esam spenderar inte största delen av tiden på kontoret utan är väldigt ofta ute på olika uppdrag. Som sagt jobbar det elva konsulter i Umeå och jag har fått möjlighet att följa med nästan alla på olika uppdrag. Ibland har jag fått uppgifter som att författa intervjufrågor till projekt eller att spåna på uppgifter till workshops och jag har också blivit en hejare på att skriva mötesprotokoll, sammanfatta diskussioner och sammanställa Excel ark.

Att mingla och gå på olika nätverksträffar också blivit en del av uppgiften. Jag är väl egentligen ingen typisk mingelperson som älskar att snacka affärer och äta snittar med hundra pers samtidigt, men jag har insett att det finns olika typer av minglare. Det kan faktiskt vara intressant att träffa olika människor som är engagerade i samma fråga, till exempel miljömässig hållbarhet, CSR eller jämställt arbetsliv. Det måste inte heller vara en tävling i vem som hinner prata med flest. Framförallt har det gett mig en bra bild av vilka som verkar för olika frågor både internationellt och lokalt i Umeå.

En annan del av Esams verksamhet är att hålla utbildningar, något som jag ofta fått vara med på antingen för att hjälpa till att koordinera eller för att själv lära mig om ämnet. Utbildningarna har handlat om allt från Cirkulär ekonomi till Asbesthantering. Förutom nya kunskaper inom flera områden har jag också lärt mig att det gäller att prioritera när det handlar om fika på utbildningar. Att äta alla sorters fika som bjuds kan göra att du behöver öka din träningsmängd, tipset är att tidigt göra en översikt av fikat och sedan rikta in sig på det bästa. Dessutom har min kaffekonsumtion ökat avsevärt, en period införde jag ”varannan vatten” under kontorstid.

Nog om i-landsproblem. Jag har fått åka på flera seminarier och konferenser som behandlat hållbarhet på olika nivåer. När jag har åkt iväg har jag ofta fått skriva en rapport tillbaka till dem som inte var där. Några exempel på personer som föreläst är: Camilla Wagner en av de första kvinnorna på tidningen Veckans Affärer, Tove Dahlgren Statsvetare anställd på stiftelsen Albright, Mattias Goldman VD på tankesmedjan Fores och Günter Mårdner VD för företagarna samt många fler.

tilda2

Stolt poserande framför Esam-bilen som jag blev betrodd att köra

När jag inte varit internrevisor, minglat, skrivit protokoll eller fikat på utbildningar har jag haft ett eget uppdrag som jag jobbat med parallellt under nästan hela praktiktiden. Uppdraget har inneburit att jobba med Esams omvärldsbevakning. Jag fick börja med att läsa in mig på ämnet, hur omvärldsbevakning kan struktureras, hur andra verksamheter gör och vilka stöd som finns. Därefter höll jag intervjuer med nästan alla på företaget för att se hur de arbetade. Syftet var att kartlägga deras arbetssätt och sedan komma med förslag på hur en ny process för omvärldsbevakning kunde se ut. Jag fick presentera mitt förslag för de anställda genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation i slutet av praktiken.

Ända från början har jag (och övriga praktikanter) blivit medbjudna på interna utbildningsdagar, afterwork och liknande vilket gjort att jag verkligen känt mig som en i gänget. Det var faktiskt ganska sorgligt att lämna kontoret sista dagen.

tilda3

Såhär firade man varje dag när jag kom till kontoret…

tilda4

… nä nu skojade jag. Men extra bonus är att Esam delar kontor med flera trevliga grannar. Här är en bild från när ett av företagen hade femårsjubileum och bjöd på bubbel på kontoret, mycket trevligt!

Att praktisera på Esam var långt ifrån något jag tidigare provat på och det har verkligen varit intressant att få en inblick i deras verksamhet. Praktikterminen kan jag rekommendera alla, oavsett var du hamnar så kommer det vara väldigt annorlunda från att sitta och plugga på UB. Om du läst ända hit kanske du också vill veta hur jag fick platsen? J Esam brukar inte utlysa några platser men tar gärna emot praktikanter i mån av tid, ofta två eller tre per termin. Jag tog kontakt med Esam via ett nummer jag hittade på hemsidan och fick sedan komma på intervju med VD:n Mikael Brändström (som sedan blev min handledare). Mikaels uppgifter finns på Esam.se.

Om du har andra frågor får du gärna kontakta mig på: tildakatarina@gmail.com

Ha det fint!

/Tilda

Praktik, Region Västerbotten, Michele Cicchetti

Ålidhem, universitetet, NUS. Vasaplan. Rak fram till Norrlandsoperan, cirka hundra meter till vänster och till slut är man framme, utanför den tegelröda fasaden på Västra Norrlandsgatan 13. Den vardagliga resan till min praktikplats under denna höst låter nog varken lika spännande eller exotisk som de som beskrivits av de tidigare skribenterna, men väl inne på kontoret har det varit intressanta och relevanta arbetsuppgifter från dag ett!

Jag heter Michele Cicchetti och läser femte terminen på Politices Kandidatprogrammet med inriktning statsvetenskap. Under denna höst har jag varit praktikant på Region Västerbotten här i Umeå, och jag är väldigt glad och nöjd med min praktik och den erfarenhet jag fått under dessa månader. Min förhoppning var från början att kunna hitta en praktikplats här i Umeå. Jag är själv italienare och hamnade häruppe via ett utbytesprogram för något år sedan, så jag kände mig mer taggad på att bo kvar och rota mig mer i denna stad än på att åka någon annanstans igen. Dessutom är jag särskilt intresserad om flernivåstyre och dess praktiska tillämpningar – och utmaningar – och Region Västerbotten som regional aktör är starkt inblandad i samspelet mellan olika aktörer både nationellt och på EU-nivå. När jag i våras började fundera på var jag skulle söka lät därför just denna arbetsplats lockande, och när jag fick praktikerbjudandet kändes det direkt som att jag hade fått en mycket bra chans.

Den initiala entusiasmen har inte svalnat utan snarare bekräftats av de månader som jag tillbringat där. Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan som bildades 2008 av länets 15 kommuner samt landstinget, och ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet i Västerbottens län. Förutom att vara aktiv inom många olika områden (näringsliv, IT, miljö, transport, hälsa, utbildning, kultur och turism) och att vara huvudman för VästerbottensTurism och MediaCenter, har Region Västerbotten i uppdrag att företräda länet nationellt och internationellt. Mina uppgifter har till största del legat inom det sistnämnda området.

CPMRs generalförsamling träffades i Umeå den 24-26 september. Här spelar orkestern Europahymnen.

CPMRs generalförsamling träffades i Umeå den 24-26 september. Här spelar orkestern Europahymnen.

Formellt har jag tillhört enheten Näringsliv och samhällsbyggnad. En av de mest positiva aspekterna med praktiken har varit att jag fått möjligheten att vara med i lite olika typer av sammanhang, från interna möten (eller möten via telefon- och videokonferens) till konferenser, med olika samarbetspartners både på lokal, nationell och internationell nivå. I september fick jag hjälpa till med förberedelsen och organisationen av CPMR-konferensen. CPMR, som står för ”Conference of Peripheral Maritime Regions”, är en av Europas viktigaste interregionala samarbetsorganisationer med nästan 150 medlemsregioner, och träffades i år på Folkets Hus här i Umeå för att välja ny ordförande och politisk byrå. Att få vara med, träffa delegaterna och följa diskussionerna var mycket intressant!

Arkitekten Thomas Greindl guidar deltagarna under studiebesöket på Vegaskolans nybyggnation i Vännäs

Arkitekten Thomas Greindl guidar deltagarna under studiebesöket på Vegaskolans nybyggnation i Vännäs

Ett exempel på ett mer lokalt sammanhang var MidtSkandias höstmöte i Vännäs. MidtSkandia är ett gränsorgan mellan det norska fylket Nordland och Västerbotten som jobbar för att utveckla gränsregionalt samarbete och främja gemensamma utvecklingsprojekt. Jag var med på detta möte, som för övrigt slutade med ett tankeväckande studiebesök på Vegaskolans nybyggnation. Byggnationen är ”passivhuscertifierad” och tack vare användningen av giftfria, ekologiska samt återvinnbara material kommer det färdiga huset ha ett energibehov som är 80 % lägre än vad som är tillåtet enligt Boverkets byggregler!

Dinner reception “A visit to the history of Polish Jews” i det nya judiska museet i Warszawa

Dinner reception “A visit to the history of Polish Jews” i det nya judiska museet i Warszawa

Som sista exempel kan jag inte välja något annat än Warszawaresan som ägde rum i slutet av november. Vi åkte dit för att delta i evenemanget “Funding cooperation: Interreg Baltic Sea Region Programme Conference 2014”, vilket samlade fler än 500 deltagare från hela Östersjöområdet. Detta var Östersjöprogrammets uppstartskonferens, det vill säga det första tillfället för programmets medarbetare att presentera dess innehåll i detalj. Östersjöprogrammet är ett av de centrala transnationella programmen inom EU, samt ett av de viktigaste finansieringsinstrumenten för projekt inom ramen för Östersjöstrategin. Intresset var därmed väldigt stort!

En bild till från konferensen i Warszawa. Diskussionerna mellan deltagarna pågår även under lunchrasten.

En bild till från konferensen i Warszawa. Diskussionerna mellan deltagarna pågår även under lunchrasten.

Parallellt med alla möten och konferenser har jag fått ett självständigt uppdrag att jobba med under hela praktikperioden. Det har handlat om att producera två studier inom ramen för Region Västerbottens uppdrag som ledare för ett av insatsområdena inom Östersjöstrategin. Denna strategi (på engelska ”European Union Strategy for the Baltic Sea Region” – EUSBSR) är det första exemplet av ”makroregional strategi” som startats av EU. Region Västerbotten har i uppdrag som ledare (Horizontal Action Leader) för insatsområdet ”HA Involve” att främja flernivåstyre (multi-level governance) inom Östersjöregionen. Denna höst har varit särskilt rörig på Europaplan, eftersom alla program inom ramen för EU:s strukturfonder befann sig i slutet av planeringsarbetet inför den nya programperioden 2014-2020. Jag fick därmed i uppdrag att skriva om två olika ämnen: multi-level governance i de gränsregionala samarbetsprogrammen och Östersjöorganisationernas arbete med Östersjöstrategin. Den första studien är i skrivande stund klar och redan reviderad av min handledare, den andra är på gång!

Den 10:e december var det dags för nya Botnia-Atlantica programmets uppstartskonferens i Umeå. I bilden uppmanar moderatorn att sträcka benen efter en två timmarspass!

Den 10:e december var det dags för nya Botnia-Atlantica programmets uppstartskonferens i Umeå. I bilden uppmanar moderatorn att sträcka benen efter en två timmarspass!

Sammanfattningsvis vill jag än en gång upprepa att det har varit en väldigt givande erfarenhet, där jag har fått möjligheten att få en bild av hur arbetslivet ser ut inom en offentlig verksamhet. Jag har även fått tillämpa mina teoretiska kunskaper i praktiken och känner att jag har lärt mig enormt mycket under denna tid. Därför är mitt tips till er som funderar på att söka praktik i framtiden: gör det! Det är en otroligt bra chans som ger väldigt bra erfarenheter inför arbetslivet.

Om ni har frågor är det bara att höra av er till mig på michele.cicchetti88@gmail.com.

Tack för mig, och gott nytt år!

// Michele Cicchetti

Praktik på Region Västerbotten i Umeå, Josefine Halvarsson

Efter fyra terminer av att vara nergrävd i litteratur om EU:s uppbyggnad, statistik, lagboken och nationalekonomiska modeller etc. kände jag att tiden var inne för att testa på ”verkligheten”.  

Jag går polkandprogrammet termin 5 och har valt statsvetenskap som inriktning. Jag har under tiden som universitetsstudent inte haft någon klar bild med vad jag vill jobba med när jag så småningom tagit min examen, mer än att jag är intresserad av politik i allmänhet, men särskilt fenomenet multilevel governance och EU.  Något jag varit intresserad av sen starten av utbildningen är den regionala nivån i allt detta, hur påverkas Västerbotten av EU och hur kan vår region utvecklas?

Image

Fick vara med när Region Västerbotten arrangerade Europaforum för Norra Sverige och NSPA forum i Umeå 23-25 oktober.

Vad kan då vara en bättre praktikplats än Region Västerbotten som har det regionala utvecklingsansvaret i länet? Under våren 2013 läste jag kursen ”Offentlig förvaltning i teori och praktik” där Niklas Gandal (killen som senare skulle bli min handledare) bjöds in för att prata om Region Västerbotten och deras arbete. Jag skickade några dagar efter Niklas besök iväg ett cv och en motivering varför just jag skulle passa som praktikant hos dem, och fick senare under våren svar att jag var välkommen att spendera höstterminen hos Region Västerbotten.

Jag kom in i en oerhört intensiv period, de regionala programskrivningarna för europeiska strukturfonderna var i full gång, processen för att ta fram den regionala utvecklingsstrategin skulle snart upp till beslut hos politiken samtidigt som nya processer skulle ta fart. Jag har varit på enheten för regional utvecklingsplanering (ERUP) och har bland annat varit delaktig i slutfasen av processen för att ta fram den regionala utvecklingsstrategin, arbetat med att skriva en rapport som ska vara underlag till Region Västerbottens framtidsdag, fått vara med i uppstarten av den regionala programskrivningen för europeiska socialfonden samt arbetat med uppföljning och utvärdering. Region Västerbotten har en bred verksamhet och jag är glad över allt jag fått lära mig, men också alla jag lärt känna som jobbar där!

Image

Förbundsfullmäktige 28 november.

Jag skulle ge alla rådet till att ta möjligheten att göra praktik. Jag har under dessa veckor lärt mig otroligt mycket och fått utvecklas, samtidigt som jag fått använda den teoretiska kunskapen jag har efter 2 år vid polkandprogrammet och fått nyttja det praktiskt i mitt arbete. Jag har fått träffa mycket intressanta och trevliga personer (bland annat en EU-parlamentariker) och fått knyta nya kontakter vilket kommer vara till fördel den dagen jag söker mig ut på arbetsmarknaden.  Genom att göra praktik har jag även fått en klarare bild av vad jag vill jobba med framöver.

Ett sista tips till er som är intresserade av att göra praktik är att inte snöa in er endast på de praktikplatser som är utanonnserade. Är ni intresserade av något specifikt område så kontakta den organisationen/myndigheten/företaget som jobbar inom ämnet och berätta varför ni vill göra praktik hos dem och varför de ska välja just er!

Vid frågor kan ni kontakta mig på josefine.halvarsson@hotmail.com