Praktik, North Sweden European Office, Kalle Eriksson och Kejvan Bexenius

Kalle och Kejvan utanför EU-kommissionen

Kalle och Kejvan utanför EU-kommissionen

I skrivande stund är vi inne på vår artonde vecka av praktiken nere i Bryssel. När vi nu slagit oss ned i kontorets fikarum för att försöka sammanfatta vårens intryck är det svårt att greppa hur fort dessa veckor har gått. För att ge er en idé om EXAKT hur snabbt terminen fortlöpt kan vi säga typ så här: Tänk er terminen med nationalekonomi A, fast precis tvärt om. Nåväl. Vi tar det väl, som sig bör, från början. Från alldeles för mycket vedervärdigt* Lindell-kaffe till alldeles för mycket gott bryggkaffe. Från nollgradigt och regn i Umeå till plusgrader och… ja… regn, i Bryssel. Från teori till praktik.

Vi studerar båda pol.kand. med statsvetenskap som inriktning. Kalle på sin sista termin och Kejvan på sin näst sista dito. Vi har båda haft ett intresse för EU-frågor och politisk teori, och dessutom suttit tillsammans i Nordpols styrelse och därigenom blivit bekanta med varandra. Det var därför en överraskning av det gladare slaget när vi fick reda på att vi skulle bli kollegor i Bryssel.

Väl på plats här nere har det varit full fart sen första dagen. Efter en förmiddag av introduktion satte vi så smått igång med omvärldsbevakningen, och under tredje dagen stod vi i Europaparlamentet och drack mousserande och minglade med skotska Europaparlamentariker. Det var med andra ord mycket att ta in på en gång och vi kommer nog båda att bearbeta terminens upplevelser långt efter att våra fötter touchar svensk asfalt igen runt midsommar. Vad som slog oss redan från början var hur öppna, ödmjuka och prestigelösa majoriteten av människorna som arbetar inom Bryssels EU-karusell faktiskt är. ”Om du letar efter en vän i Washington – skaffa dig en hund” ska Harry S. Truman enligt envisa rykten ha sagt vid nått tillfälle. Nu tycks dessa rykten visserligen vara falska, men än mer falsk var vår bild av att det skulle gälla även i Bryssel. Även om vi inte uttalade det till varandra innan avresa bar vi nog båda på en oro över att staden skulle bjuda på många vassa armbågar och ”sparka nedåt”-attityder, men detta visade sig tack och lov vara en till stora delar obefogad rädsla.

Påverkan i EU rör sig åt alla håll och inte bara upp -> ner som många tror.

Påverkan i EU rör sig åt alla håll och inte bara upp -> ner som många tror.

NÅVÄL. Dags att sluta citera döda amerikanska presidenter och istället berätta vad vi egentligen har haft för oss sedan vi sist sågs. Vi ska försöka. North Sweden är alltså Norr- och Västerbottens regionkontor i Bryssel, och kontorets huvuduppdrag består av att arbeta för länens regionala utveckling. Detta sker främst genom ett aktivt påverkansarbete i Bryssel, för att säkerställa att Norra Sveriges perspektiv tas i beaktning i utformandet av unionens politik och fonder. En annan viktig del av kontorets uppgift är att arbeta med dubbelriktad informationsspridning för att öka kunskapen om EU på hemmaplan och vice versa. ”

Under vårterminen har majoriteten av våra arbetsuppgifter varit relaterade till denna informationsspridning. Genom omvärldsbevakning och nyhetsrapportering till ”hemlänen” har vi varit mycket delaktiga i kontorets externa kommunikation. Detta har dels skett genom att rapportera om lagstiftning och pågående politiska processer inom EU, men även genom att vi bevakat och skrivit referat från flertalet av de konferenser och seminarier som hålls dagligen i det Årent-runt-Almedalen som är Bryssel.

Detta arbete har varit otroligt intressant och lärorikt, då vi genom omvärldsbevakningen dels har fått inblick i – och kunskap om – ett stort antal av de politiska områden som är av relevans för Norra Sverige, men även eftersom att vi ”tvingats” öva upp våra färdigheter i att på ett koncist och pedagogiskt (nåja) sätt förmedla information som kan te sig som ganska komplex. Eftersom att det ständigt händer nya saker på EU-arenan har vårt arbete dessutom varit ständigt omväxlande och aldrig blivit tråkigt eller slentrianmässigt.

Utöver arbetet med omvärldsbevakning har vi varit med och koordinerat ett flertal event, allt från mindre besöksgrupper som varit här på studiebesök till den stora konferens med ca 200 deltagare som anordnades gemensamt av de ca 12 svenska regionkontoren (inklusive SKL) i Bryssel. Denna del av praktiken har varit mycket kul då det inneburit att vi fått träffa många väldigt intressanta människor med vitt skilda bakgrunder och yrkesroller – något som i termer av ”framtida karriär” dessutom inte skadar.

Minireg besöker Greenpeace Internationals lobbykontor i Bryssel

Minireg besöker Greenpeace Internationals lobbykontor i Bryssel

Det sociala livet i Bryssel bjuder på många spännande stunder. Inte minst tack vare att det finns enormt många svenska och europeiska aktörer som är representerade här nere med kontor och tillhörande praktikanter. Alla vi som praktiserar på ett svenskt regionskontor är med i ett praktikantnätverk som har till syfte att samordna arbete mellan kontor, tipsa om seminarium/events, dela information/erfarenheter samt det kanske viktigaste: Skapa ett socialt nätverk för att utnyttja tiden i Bryssel. Under våren har vi hunnit besöka EU-kommissionen, NATO, Greenpeace International samt en del andra intressanta ställen. Utöver detta så finns det alltid events och mingel att delta i. Ibland föreläses det om Europeisk ungdom på Hessens regionala kontor eller så har Toscana seminarium om Italienska ”Smart Cities”.

Vi har fått rätt så fria händer från kontoret att delta och använda sig av tiden vi har här genom att gå på det som verkar relevant samt intressant. Det har varit ett stort plus, vi har själva kunnat bestämma hur mycket vi vill utnyttja tiden i Bryssel!

Vår tid i Bryssel har varit över förväntan. Det som har varit intressant är att få en annan sorts inblick i hur det funkar i praktiken kring beslutsfattande, påverkansarbete samt det sociala här borta. Nu hade vi ett värdefullt försprång i.om diverse kurser rörande EU och annan teoretisk bas men det praktiska skiljer sig verkligen åt.

Praktiken har varit en nyttig erfarenhet och som vi båda känner har gett oss något inför framtiden, både arbetslivsmässig och akademiskt. Det är en möjlighet som vi varmt rekommenderar att ta vara på.

Möte med den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström

Möte med den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström

Oavsett var en praktiserar och hur arbetsuppgifterna ser ut så är det alltid nyttigt att se praktisk verksamhet. Tack vare att vi statsvetare har en termins valfrihet via Politices kandidatprogrammet så kunde vi få ta del av den här upplevelsen. Att få prova på att arbeta som oberoende tjänsteperson i en politiskt styrd organisation är en enormt viktig erfarenhet om en studerar det vi gör, och därför vill vi med emfas uppmuntra alla som har chansen att göra en praktiktermin att verkligen göra det.

Nu är alltså resan snart slut precis lagom till midsommar och norrländsk badvärme. Längtan efter palt, kebabpizza och vänner där hemma gör sig påmind men det är med en bitterljuv sorg vi lämnar Bryssel.

*Här väljer Kejvan att reservera sig mot formuleringen, då han tvärt emot Kalle tycker att Lindell-kaffet är ”helt okej faktiskt”.

Praktik, Region Västerbotten, Michele Cicchetti

Ålidhem, universitetet, NUS. Vasaplan. Rak fram till Norrlandsoperan, cirka hundra meter till vänster och till slut är man framme, utanför den tegelröda fasaden på Västra Norrlandsgatan 13. Den vardagliga resan till min praktikplats under denna höst låter nog varken lika spännande eller exotisk som de som beskrivits av de tidigare skribenterna, men väl inne på kontoret har det varit intressanta och relevanta arbetsuppgifter från dag ett!

Jag heter Michele Cicchetti och läser femte terminen på Politices Kandidatprogrammet med inriktning statsvetenskap. Under denna höst har jag varit praktikant på Region Västerbotten här i Umeå, och jag är väldigt glad och nöjd med min praktik och den erfarenhet jag fått under dessa månader. Min förhoppning var från början att kunna hitta en praktikplats här i Umeå. Jag är själv italienare och hamnade häruppe via ett utbytesprogram för något år sedan, så jag kände mig mer taggad på att bo kvar och rota mig mer i denna stad än på att åka någon annanstans igen. Dessutom är jag särskilt intresserad om flernivåstyre och dess praktiska tillämpningar – och utmaningar – och Region Västerbotten som regional aktör är starkt inblandad i samspelet mellan olika aktörer både nationellt och på EU-nivå. När jag i våras började fundera på var jag skulle söka lät därför just denna arbetsplats lockande, och när jag fick praktikerbjudandet kändes det direkt som att jag hade fått en mycket bra chans.

Den initiala entusiasmen har inte svalnat utan snarare bekräftats av de månader som jag tillbringat där. Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan som bildades 2008 av länets 15 kommuner samt landstinget, och ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet i Västerbottens län. Förutom att vara aktiv inom många olika områden (näringsliv, IT, miljö, transport, hälsa, utbildning, kultur och turism) och att vara huvudman för VästerbottensTurism och MediaCenter, har Region Västerbotten i uppdrag att företräda länet nationellt och internationellt. Mina uppgifter har till största del legat inom det sistnämnda området.

CPMRs generalförsamling träffades i Umeå den 24-26 september. Här spelar orkestern Europahymnen.

CPMRs generalförsamling träffades i Umeå den 24-26 september. Här spelar orkestern Europahymnen.

Formellt har jag tillhört enheten Näringsliv och samhällsbyggnad. En av de mest positiva aspekterna med praktiken har varit att jag fått möjligheten att vara med i lite olika typer av sammanhang, från interna möten (eller möten via telefon- och videokonferens) till konferenser, med olika samarbetspartners både på lokal, nationell och internationell nivå. I september fick jag hjälpa till med förberedelsen och organisationen av CPMR-konferensen. CPMR, som står för ”Conference of Peripheral Maritime Regions”, är en av Europas viktigaste interregionala samarbetsorganisationer med nästan 150 medlemsregioner, och träffades i år på Folkets Hus här i Umeå för att välja ny ordförande och politisk byrå. Att få vara med, träffa delegaterna och följa diskussionerna var mycket intressant!

Arkitekten Thomas Greindl guidar deltagarna under studiebesöket på Vegaskolans nybyggnation i Vännäs

Arkitekten Thomas Greindl guidar deltagarna under studiebesöket på Vegaskolans nybyggnation i Vännäs

Ett exempel på ett mer lokalt sammanhang var MidtSkandias höstmöte i Vännäs. MidtSkandia är ett gränsorgan mellan det norska fylket Nordland och Västerbotten som jobbar för att utveckla gränsregionalt samarbete och främja gemensamma utvecklingsprojekt. Jag var med på detta möte, som för övrigt slutade med ett tankeväckande studiebesök på Vegaskolans nybyggnation. Byggnationen är ”passivhuscertifierad” och tack vare användningen av giftfria, ekologiska samt återvinnbara material kommer det färdiga huset ha ett energibehov som är 80 % lägre än vad som är tillåtet enligt Boverkets byggregler!

Dinner reception “A visit to the history of Polish Jews” i det nya judiska museet i Warszawa

Dinner reception “A visit to the history of Polish Jews” i det nya judiska museet i Warszawa

Som sista exempel kan jag inte välja något annat än Warszawaresan som ägde rum i slutet av november. Vi åkte dit för att delta i evenemanget “Funding cooperation: Interreg Baltic Sea Region Programme Conference 2014”, vilket samlade fler än 500 deltagare från hela Östersjöområdet. Detta var Östersjöprogrammets uppstartskonferens, det vill säga det första tillfället för programmets medarbetare att presentera dess innehåll i detalj. Östersjöprogrammet är ett av de centrala transnationella programmen inom EU, samt ett av de viktigaste finansieringsinstrumenten för projekt inom ramen för Östersjöstrategin. Intresset var därmed väldigt stort!

En bild till från konferensen i Warszawa. Diskussionerna mellan deltagarna pågår även under lunchrasten.

En bild till från konferensen i Warszawa. Diskussionerna mellan deltagarna pågår även under lunchrasten.

Parallellt med alla möten och konferenser har jag fått ett självständigt uppdrag att jobba med under hela praktikperioden. Det har handlat om att producera två studier inom ramen för Region Västerbottens uppdrag som ledare för ett av insatsområdena inom Östersjöstrategin. Denna strategi (på engelska ”European Union Strategy for the Baltic Sea Region” – EUSBSR) är det första exemplet av ”makroregional strategi” som startats av EU. Region Västerbotten har i uppdrag som ledare (Horizontal Action Leader) för insatsområdet ”HA Involve” att främja flernivåstyre (multi-level governance) inom Östersjöregionen. Denna höst har varit särskilt rörig på Europaplan, eftersom alla program inom ramen för EU:s strukturfonder befann sig i slutet av planeringsarbetet inför den nya programperioden 2014-2020. Jag fick därmed i uppdrag att skriva om två olika ämnen: multi-level governance i de gränsregionala samarbetsprogrammen och Östersjöorganisationernas arbete med Östersjöstrategin. Den första studien är i skrivande stund klar och redan reviderad av min handledare, den andra är på gång!

Den 10:e december var det dags för nya Botnia-Atlantica programmets uppstartskonferens i Umeå. I bilden uppmanar moderatorn att sträcka benen efter en två timmarspass!

Den 10:e december var det dags för nya Botnia-Atlantica programmets uppstartskonferens i Umeå. I bilden uppmanar moderatorn att sträcka benen efter en två timmarspass!

Sammanfattningsvis vill jag än en gång upprepa att det har varit en väldigt givande erfarenhet, där jag har fått möjligheten att få en bild av hur arbetslivet ser ut inom en offentlig verksamhet. Jag har även fått tillämpa mina teoretiska kunskaper i praktiken och känner att jag har lärt mig enormt mycket under denna tid. Därför är mitt tips till er som funderar på att söka praktik i framtiden: gör det! Det är en otroligt bra chans som ger väldigt bra erfarenheter inför arbetslivet.

Om ni har frågor är det bara att höra av er till mig på michele.cicchetti88@gmail.com.

Tack för mig, och gott nytt år!

// Michele Cicchetti

Praktik, UD:s EU-korrespondentenhet, Ylva Sköndahl

Det är måndagen den första september och första dagen på min nya praktikplats. Jag cyklar över bron från slottet, med riksdagen på min vänstra sida, och ser operan framför mig. Jag kommer fram till Utrikesdepartementet och blir insläppt av vakten. Jag och min praktikant-kollega sitter där och är lite småspattiga, smånervösa. Vi hämtas upp av en medarbetare och blir inslängda på vårt första morgonmöte.

Väl där, inklämd i ett soffhörn, börjar förvirringen. Begrepp som att ”stämma av KUSP-ixen”, ”dragning för UM inför FAC”, ”roll-over på sanktioner”, ”beklagligt uttalande av HoM”, ”slutsatser till ER”, ”stämma av med UrP” och ”överenskommelse i COAFR” bara slängs runt huller om buller i rummet. Jag förstår kanske tio procent. De hade lika gärna kunnat prata ett annat språk (jag hade kanske med lite tur förstått ungefär lika mycket av en vardaglig konversation på spanska?). Hur ska detta gå?!

mallaln

Nu har halva min praktiktid sprungit förbi och det känns skönt att kunna tänka tillbaka på det där, smått panikfyllda, första morgonmötet för att nu kunna konstatera att det går rätt bra. Mitt namn är Ylva Sköndahl och jag läser termin fem på Pol Kand-programmet med inriktning mot statsvetenskap i Umeå. Jag gör praktik på en av UD:s minsta enheter som heter Europakorrespondentenheten eller EU-KORR (för ja, som för allt annat på UD finns det såklart en förkortning). EU-KORR:s roll är att vara som en spindel i nätet mellan det som pågår i Bryssel och UD. Här på enheten samordnas de svenska positionerna inför utrikesministermötena (Foreign Affairs Council, FAC), utrikespolitiska frågor inom ramen för Europeiska rådet (ER) samt rådsarbetsgrupper såsom Coreper etc. Kort och gott samordnas Sveriges positioner i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik här.

Enheten är som sagt en av de minsta, här sitter sex handläggare och vanligtvis två praktikanter. Det är en stor fördel att enheten är så liten eftersom det gör att man får, om inte annat så översiktlig, koll på vad som händer på alla fronter. Som praktikant på EU-KORR får man lära sig lite om väldigt mycket helt enkelt! Min praktikplats handlar främst om att samordna UD när det gäller EU:s gemensamma sanktioner vilket kanske har varit lite extra spännande just denna höst med tanke på vad som har hänt i vårt närområde i och med händelserna i Ryssland och Ukraina. Jag kunde egentligen ingenting om sanktioner innan jag började här men det har blivit som en intensivkurs kan en lugnt säga. Under min allra första vecka skulle sanktionerna mot Ryssland och Ukraina förstärkas, och det var bara att försöka hänga med i den febrila aktiviteten kring detta. Lite mer praktiskt består det i att se till att förhandlaren i Bryssel har det den behöver, och detta görs genom att beställa olika instruktioner av de ansvariga handläggarna här i Stockholm. Det är med andra ord verkligen inte en praktikplats där det handlar om att vända papper, vilket jag är väldigt glad för!

Eftersom EUKORR jobbar så tätt med den svenska representationen i Bryssel så bestämdes det att enheten skulle åka dit på planeringsdagar i september. Till min praktikantkollegas och min egen förvåning fick vi följa med! Väl där fick vi vara med på de olika planeringsmötena med representationen, följa med på våra handledares olika möten med diverse olika Bryssel-byråkrater och så klart några studiebesök på olika EU-institutioner. Det var verkligen några spännande dagar, som en liten crash course i hur EU fungerar!

bskjdbJag har alltid varit intresserad av utrikespolitik i allmänhet och konflikter i synnerhet och jag tycker att det är så himla roligt att få lära mig mer om detta den här terminen. Förutom att jag råkar tycka om vad jag faktiskt får göra så är en praktiktermin ett väldigt bra tillfälle att få uppleva en arbetsplats och få se var någonstans några av alla dessa med den (extremt luddiga) titeln Statsvetare kan hamna. Jag kan inte låta bli att tänka på att det jag tyckte allra minst om under hela Stats A var just att traggla EU:s institutioner och beslutsvägar och när jag förra terminen läste motsvarande Stats B som utbytesstudent i Mannheim, Tyskland var kursen om EU den kurs jag tyckte absolut minst om. Med tanke på detta känns det lite ironiskt att jag nu gör praktik som är så EU-inriktad. Jag antar att anledningen är att det för mig är stor skillnad mellan att läsa om hur beslut tas i EU och sen en helt annan sak att få en liten inblick i EU:s maskineri inifrån och få se lite hur det faktiskt fungerar i verkligheten.

Att göra praktik här under ett valår innebär också att en får lite inblick i vad som händer i ett departement när ledingen byts ut och det är väldigt spännande. Det främsta som jag har märkt av än så länge är kanske att mer och mer saker måste stämmas av med den politiska ledningen eftersom handläggarna ännu inte har lika tydliga och etablerade positioner att utgå ifrån. Nu, några veckor efter valet, kan en också märka hur en delvis ny politisk inriktning börjar växa fram, inte minst med erkännandet av Palestina, med mer fokus på en feministisk inrikespolitik samt på nedrustning och kanske med en kursförändring mot FN och lite bort från EU? Well, mycket återstår att se, än så länge skymtas mest små nyanser av ändringar.

En rolig fördel med att göra praktik på UD är att vi är ganska många praktikanter, runt 50 ungefär så det finns potential att styra upp roliga saker. De som vill käkar lunch tillsammans en gång i veckan och utöver det planeras det olika After Work och andra aktiviteter.

Ja, det tog några veckor men nu börjar till och med de allra flesta förkortningarna fastna. Innan jag är färdig på min praktik i januari hoppas jag att det kommer ett morgonmöte när jag förstår precis alla förkortningar! Nejdå, det kommer nog inte att hända men däremot känns det spännande att börja förstå mer och mer av all den aktivitet som pågår runt omkring mig. Jag skulle uppmuntra alla som är nyfikna på att göra praktik till att ta vara på tillfället, gör det bara! Enligt mina erfarenheter har det varit otroligt kul, givande och framför allt spännande.

Ifall ni har några frågor så är det bara att höra av sig till mig på ylva.skoendahl@gmail.com. Hoppas detta har fått någon till att bli sugen på att göra praktik!

//Ylva Sköndahl